Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bukëtar
bukëtar:

bukëtár,-i m. sh. -ë(t) vjet. 1. furrtar. 2. bujk.

Sinonime / Të përafërta:
furrtar
bujk
Të ngjashme:
bukëbar:

bukëbár,-i m. sh. -ë(t) plis i prerë dheu me bar, që përdoret për të gjelbëruar lulishtet etj.

bukëtare:

bukëtár,-e, -ja f. sh. -e(t).

bukator:

bukatór,-e mb. prodhimtar, pjellor: tokë bukatore.

bujtar:

bujtár,-i m. sh. -ë(t) 1. bujtës. 2. -, -e mb., edhe si em., mikpritës.

arkëtar:

arkëtár,-i m. sh. -ë(t) punonjës i arkës në një bankë, në një sipërmarrje etj.