Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bukëshkalë
bukëshkalë:

bukëshkálë (bukëshkélës,-e) mb., edhe si em., mosmirënjohës.

Të ngjashme:
besëshkalë:

besëshkálë mb., edhe si em., besëshkelës.