Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bukëdhënës
bukëdhënës:

bukëdhënës,-e (bukëdhënë) mb. mikpritës; bujar.

Të ngjashme:
punëdhënës:

punëdhënës,-i m. sh. -(it), edhe si mb., ai që i jep dikujt një punë a një detyrë duke e paguar për të (zakonisht sipas një marrëveshjeje); pronar që merr në punë dikë me pagesë për një kohë të caktuar.