Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bukëbar
bukëbar:

bukëbár,-i m. sh. -ë(t) plis i prerë dheu me bar, që përdoret për të gjelbëruar lulishtet etj.

Të ngjashme:
bukëtar:

bukëtár,-i m. sh. -ë(t) vjet. 1. furrtar. 2. bujk.

bumbar:

bumbár,-i m. gjell. kukurec.

bukëlor:

bukëlór,-e mb. poet. 1. i butë e i lehtë si bukël. 2. fig. e hijshme dhe e shkathët (për vajzat).

bukëtare:

bukëtár,-e, -ja f. sh. -e(t).