Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bujtshëm
bujtshëm:

bújtsh/ëm (i), -me (e) f. mikpritës.

Sinonime / Të përafërta:
mikpritës
Të ngjashme:
bujshëm:

bújsh/ëm (i), -me (e) mb. 1. që bën bujë; që bëhet me bujë: ngjarje e bujshme. 2. që shpërthen, që vërshon: gjelbërim i bujshëm.

buhishëm:

buhísh/ëm (i), -me (e) mb. i begatshëm; i hareshëm.

luajtshëm:

lúajtsh/ëm (i), -me (e) mb. 1. që mund të luajë nga vendi ku është; i lëvizshëm. 2. drejt. që mund të mbartet nga një vend në një vend tjetër (për paratë, orenditë etj.); kund. i paluajtshëm: pasuri e luajtshme. 3. fig. bised. keq. i lëvizshëm, i paqëndrueshëm: njeri i luajtshëm.

ujitshëm:

ujítsh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të ujitet, që është nën ujë (për tokat): sipërfaqe e ujitshme.

zbutshëm:

zbútsh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të zbutet.