Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bujtes
bujtës:

bújtës,-i m. sh. -(it) 1. ai që bun diku. 2. edhe si mb., spec. mbartës: bujtës larvash.

Të ngjashme:
bujtësi:

bujtësí,-a f. mikpritje.

bujtar:

bujtár,-i m. sh. -ë(t) 1. bujtës. 2. -, -e mb., edhe si em., mikpritës.

burues:

burúes,-i m. sh. -(it) burimi i diçkaje: burues drite (energjie); burues i të këqijave.

kujdes:

kujdés,-i m. sh. -e(t) vëmendje e veçantë ndaj dikujt a ndaj diçkaje për ta mbajtur mirë, për ta ndihmuar, për ta mbikëqyrur etj.: kujdesi për fëmijët (për lulet); e kam kujdes; / shqetësim ose merak për dikë a për diçka: mos ki kujdes!

kujtesë:

kujtés/ë,-a f. aftësia për të mbajtur mend dhe për të riprodhuar atë që kemi parë, që kemi dëgjuar a që kemi lexuar; tërësia e përshtypjeve që ruajmë në mendje: kujtesë e fortë; kujtesë pamore (dëgjimore); i është dobësuar kujtesa.