Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bujtës
bujtës:

bújtës,-i m. sh. -(it) 1. ai që bun diku. 2. edhe si mb., spec. mbartës: bujtës larvash.

Të ngjashme:
bujtësi:

bujtësí,-a f. mikpritje.

bujtar:

bujtár,-i m. sh. -ë(t) 1. bujtës. 2. -, -e mb., edhe si em., mikpritës.

bujtje:

bújtj/e,-a f. veprimi sipas foljes.

bujtur:

bújtur (i, e) mb. i ndenjur: gjellë e bujtur.

baltës:

báltës,-e mb. që është i butë si baltë: pjepër baltës.