Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bujqeri
bujqëri:

bujqërí,-a f. përmb. hist. tërësia e bujqve, bujqit.

Të ngjashme:
bujqësi:

bujqësí,-a f. mjeshtëria e punimit të tokës dhe e rritjes së bimëve të dobishme; degë e ekonomisë që mbështetet në këtë mjeshtëri: bujqësia e blegtoria.

ujqëri:

ujqërí,-a f. përmb. tërësia e ujqve, ujqit.

bujtari:

bujtarí,-a f. mikpritje.

bujari:

bujarí,-a f. 1. të qenët bujar: e priti me bujari. 2. përmb. hist. tërësia e bujarëve, bujarët: bujaria e lartë.

bujtësi:

bujtësí,-a f. mikpritje.