Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bujkroberi
bujkrobëri:

bujkrobërí,-a f. hist. formë varësie e bujkrobër.e; sistem feudal me bujkrobër.

Të ngjashme:
bujkrobëror:

bujkrobërór,-e mb. hist. që lidhet me bujkrobërinë, i bujkrobërisë.