Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bujger
bujgër:

bújg/ër,-ri m. sh. -ra(t) bot. qarr i murrmë, me gjethe të dhëmbëzuara; qarr i kuq.

Të ngjashme:
bujtar:

bujtár,-i m. sh. -ë(t) 1. bujtës. 2. -, -e mb., edhe si em., mikpritës.

bunker:

bunkér,-i m. sh. -ë(t) usht. strehim i posaçëm me mure të trasha betoni e me frëngji.

bujtur:

bújtur (i, e) mb. i ndenjur: gjellë e bujtur.

bujar:

bujár,-e mb., edhe si em., dorëdhënë e zemërgjerë.

bujar:

bujár,-i m. sh. -ë(t) hist. pronar i madh tokash në shoqërinë feudale; fisnik.