Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bujari
bujari:

bujarí,-a f. 1. të qenët bujar: e priti me bujari. 2. përmb. hist. tërësia e bujarëve, bujarët: bujaria e lartë.

bujar:

bujár,-i m. sh. -ë(t) hist. pronar i madh tokash në shoqërinë feudale; fisnik.

Të ngjashme:
buhari:

buharí,-a f. sh. -(të) pjesë e oxhakut e dalë mbi vatër.

bujtari:

bujtarí,-a f. mikpritje.

bujarim:

bujarím,-i m. fisnikërim.

bujar:

bujár,-e mb., edhe si em., dorëdhënë e zemërgjerë.