Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bujaresi
bujarësi:

bujarësí,-a f. bujari.

Sinonime / Të përafërta:
bujari
Të ngjashme:
bujari:

bujarí,-a f. 1. të qenët bujar: e priti me bujari. 2. përmb. hist. tërësia e bujarëve, bujarët: bujari. e lartë.

bujaréshë:

bujar,-éshë mb., edhe si em. f., bujare.

bujqësi:

bujqësí,-a f. mjeshtëria e punimit të tokës dhe e rritjes së bimëve të dobishme; degë e ekonomisë që mbështetet në këtë mjeshtëri: bujqësia e blegtoria.

bujtësi:

bujtësí,-a f. mikpritje.