Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës buhishm
Të ngjashme:
buhishëm:

buhísh/ëm (i), -me (e) mb. i begatshëm; i hareshëm.

duhishëm:

duhísh/ëm (i), -me (e) mb. që ka erë të fortë e të vrullshme; i stuhishëm.

buhitem:

buhítem vetv. ngopem; velem.