Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës buhari
buhari:

buharí,-a f. sh. -(të) pjesë e oxhakut e dalë mbi vatër.

buhar:

buhár,-i m. sh. -ë(t) 1. rruginë midis dhomave a rrugicë e ngushtë. 2. oxhak; tymtar.

Të ngjashme:
bujari:

bujarí,-a f. 1. të qenët bujar: e priti me bujari. 2. përmb. hist. tërësia e bujarëve, bujarët: bujari. e lartë.

behare:

beháre(-t) f. sh. bised. erëza.

beqari:

beqarí,-a f. të qenët beqar: në kohën e beqarisë; / përmb. beqarët.

buhavit:

buhavít (buhavís) kal., -a, -ur bised. ënjt.