Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bufthi
bufthi:

búfthi ndajf. mënyrë të luajturi me shumë fëmijë, nga të cilët njëri bën si bufi e të tjerët si pulat.

Të ngjashme:
bukthi:

búkthi ndajf. mënyrë të luajturi me fëmijë të ulur, rreth të cilëve njëri ndjek një tjetër për t’i marrë shaminë.

gupthi:

gúpthi ndajf. menjëherë; me forcë; përdhunisht: e ngriti gupthi nga vendi.

gurthi:

gúrthi ndajf. guraçokthi.

lumthi:

lúmthi pj. bised. lum: lumthi ne (ju)!

pupthi:

púpthi ndajf. me të dyja këmbët të bashkuara dhe përnjëherësh, me pupa: kërcen pupthi.