Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bucelore
bucelore:

bucelór/e,-ja f. sh. -e(t) turjelë e madhe për të hapur vrimën e bucelës së qerres.

Të ngjashme:
bucelar:

bucelár,-i m. sh. -ë(t) ai që bën bucela.

belore:

belór/e,-ja f. sh. -e(t) bluzë grash e gjatë deri në bel.

boçëborë:

boçëbór/ë,-a f. sh. -a(t) bot. luleborë.

brucelozë:

brucelóz/ë,-a f. veter., mjek. sëmundje ngjitëse e bagëtisë, që shkaktohet nga disa baktere e prek edhe njerëzit.

bukëtore:

bukëtór/e,-ja f. sh. -e(t) furrë bukësh.