Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës buburit
buburit:

buburít jokal. v. III, -i, -ur 1. zien ngadalë e bën një zhurmë të lehtë: buburit gjella; / uturin mbyturazi: buburit deti. 2. fig. më zien diçka përbrenda. 3. buron mbyturazi nga dheu.

Të ngjashme:
buburizë:

buburíz/ë,-aI f. sh. -a(t) 1. kokrrizë gjalpi përsipër qumështit. 2. syth bime që lidh kokërr.

buburizë:

buburíz/ë,-aII f. sh. -a(t) zool. mollëkuqe.

bubutij:

bubutí/j jokal., -va, -rë thërres me “bubu”, ulërij.

bulurin:

bulurí/n jokal. v. III, -u, -rë buluron.

çuçurit:

çuçurít (çuçurís) jokal., -a, -ur 1. edhe kal., flas me zë shumë të ulët, pëshpërit: çuçuritnin kokë më kokë; i çuçurit fjalë të ëmbla. 2. v. III cicëron: çuçuritnin trumcakët. 3. gurgullon lehtë, shushurin; nxjerr tingull të dobët a të dridhshëm: çuçurit uji.