Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bublishte
bublishtë:

bublísht/ë,-a f. kryes. sh. -a(t) tufë shkarpash; bëzhdila.

Të ngjashme:
kullishte:

kullísht/e,-ja f. sh. -e(t) napë për të kulluar gjizën a djathin.

ballishtë:

ballísht/ë,-a f. sh. -a(t) shpat mali e dalë përpara: duket mirë ballishta.

bungishtë:

bungísht/ë,-a f. sh. -a(t) pyll bungjesh.

bunishtë:

bunísht/ë,-a f. sh. -a(t) stan me tëbana.

burishtë:

burísht/ë,-a f. sh. -a(t) vend me burime të vogla uji; ligatinë.