Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës buçkon
buçkon:

buçk/ón jokal. v. III, -ói, -úar 1. hap, çel: buçkoi plepi. 2. bulon. 3. fig. lulëzon.

Sinonime / Të përafërta:
hap
çel
bulon
Të ngjashme:
buçkan:

buçkán,-e (buçkarán,-e) mb., edhe si em., i mbushur në fytyrë, buç: fëmijë buçkan.

buçko:

búçko mb. përk. buçkan.

bifkon:

bifk/ón jokal. v. III, -ói, -úar del bifka; nxjerr bifka: bifkoi misri.

biskon:

bisk/ón jokal. v. III, -ói, -úar nxjerr bisqe: biskoi plepi.

bumbon:

bumb/ón jokal. v. III, -ói, -úar 1. bumbëzon. 2. gufon.