Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brutal
brutal:

brutál,-e mb. libr. i vrazhdë; i egër: njeri brutal; sjellje brutale.

Të ngjashme:
britar:

britár,-i m. sh. -ë(t) vjet. brizan.

brumaç:

brumáç,-i m. sh. -ë(t) zool. bubuzheli i murrmë i hardhive.

krutan:

krután,-i m. sh. -ë(t) banor vendës i Krujës ose me prejardhje nga Kruja.

krutan:

krután,-e mb. që lidhet me krutanët a me Krujën, i krutanëve a i Krujës: këngë (valle) krutane.

bruto:

brúto mb. 1. spec. që përfshin edhe peshën e mbështjelljes bashkë me mallin; / fin. që është së bashku me shpenzimet e bëra; kund. neto: fitim bruto. 2. libr. i papastër; i papërpunuar: naftë bruto.