Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brumshem
brumshëm:

brúmsh/ëm (i), -me (e) mb. i butë si brumë, i zbrujtur.

Të ngjashme:
brumosem:

brumósem vetv. e brumos. / pës. brumósem.

zbrumohem:

zbrumóhem vetv. zbruhem. / pës. zbrumóhet v. III.

brushim:

brushím,-i m. pastrim me furçë.

krupshëm:

krúpsh/ëm (i), -me (e) mb. që të ngjall krupë, i neveritshëm: njeri i krupshëm.

mbrëmshëm:

mbrëmsh/ëm (i), -me (e) që ka ngjarë mbrëmë: mbledhja e mbrëmshme; shiu i mbrëmshëm.