Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës brumshëm
brumshëm:

brúmsh/ëm (i), -me (e) mb. i butë si brumë, i zbrujtur.

Të ngjashme:
brushim:

brushím,-i m. pastrim me furçë.

krupshëm:

krúpsh/ëm (i), -me (e) mb. që të ngjall krupë, i neveritshëm: njeri i krupshëm.

mbrëmshëm:

mbrëmsh/ëm (i), -me (e) që ka ngjarë mbrëmë: mbledhja e mbrëmshme; shiu i mbrëmshëm.

brushmë:

brúshm/ë (i), -e (e) mb. 1. i athët: verë e brushme. 2. fig. i vrazhdë: njeri i brushmë.

bujshëm:

bújsh/ëm (i), -me (e) mb. 1. që bën bujë; që bëhet me bujë: ngjarje e bujshme. 2. që shpërthen, që vërshon: gjelbërim i bujshëm.