Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brumoj
brumoj:

brum/ój kal., -óva, -úar mbruj. / pës. brumóhet v. III.

Të ngjashme:
brimoj:

brim/ój kal., -óva, -úar 1. shpoj një vrimë. 2. fig. hetoj kudo që të zbuloj një të fshehtë.

brumor:

brumór,-e mb. që është prej brumi; / i butë si brumë: tokë brumore.

brumos:

brumós kal., -a, -ur 1. mbruj. 2. fig. e formoj dikë nga karakteri, e përgatit dhe e edukoj siç duhet, e kalit.

zbrumoj:

zbrum/ój kal., -óva, -úar zbruj: e zbrumoi letrën.

bitumoj:

bitum/ój kal., -óva, -úar shtroj a lyej me bitum: bitumoj çatinë. / pës. bitumóhet v. III.