Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës brumbull
brumbull:

brúmbu/ll,-lli m. sh. -j(t) zool. 1. kandërr e zezë a e murrme, me krahë të fortë e me brirthë të gjatë, që rron në plehra, në drurë etj.: brumbull maji; brumbulli i miellit; kush shkon pas brumbullit, në pleh do të vejë (fj. u.). 2. mashkulli i bletës.

brumbull:

brúmbull ndajf. plot; cep më cep.

Të ngjashme:
brambull:

brámbu/ll,-lli m. sh. -j(t) burishtë.

grumbull:

grúmbu/ll,-lli m. sh. -j(t) 1. tërësi sendesh të mbledhura a të hedhura në një vend pa rregull; grup njerëzish a tufë kafshësh që janë mbledhur pa rregull në një vend: grumbull dheu (rrobash); grumbull njerëzish; / fig. shumicë gjërash a dukurish të pasistemuara; tog: grumbull të dhënash (çështjesh, problemesh). 2. si ndajf. mbledhur bashkë me shumicë, si tufë, tok; njëri mbi tjetrin pa rregull: ecin (rrinë) grumbull; i vuri rrobat grumbull.

rrumbull:

rrúmbu/ll,-lli m. sh. -j(t) 1. copë trungu e rrumbullakët ose diçka tjetër si lëmsh: rrumbull druri (bore). 2. si ndajf. rrumbullak; si lëmsh: e preu rrumbull; i mbështolli rrumbull plaçkat. 3. si ndajf., edhe si pj. rrumbullak: ishte mbushur rrumbull; peshonte rrumbull pesë kilogramë. 4. si ndajf. fig. bised. hapur, rrumbullak: ia tha rrumbull.

brambull:

brámbull ndajf. me flakë të mëdha e me kërcitje (për zjarrin): digjej brambull.