Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brukth
brukth:

brukth,-i m. sh. -e(t) bot. bimë me rrënjë si patate e me lëkurë të zezë.

Të ngjashme:
brirth:

brirth,-i m. sh. -ë(t) secili nga brirët e kërmillit, të disa kandrrave etj., prekël: brirthët e gaforres.

brumtë:

brúmtë (i, e) mb. 1. i mbrumë. 2. i butë si brumë: dardhë e brumtë; / fig. i fryrë e i squllët: llërë të brumta.

bruztë:

brúztë (i, e) mb. që ka ngjyrën e bruzit.

bukthi:

búkthi ndajf. mënyrë të luajturi me fëmijë të ulur, rreth të cilëve njëri ndjek një tjetër për t’i marrë shaminë.

bulkth:

bulkth,-i m. sh. -a(t) zool. kandërr si karkalec i vogël, që rron në murishte e natën nxjerr një zë gërvishtës: këndon bulkthi.