Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brom
brom:

brom,-i m. kim. jometal i lëngshëm, i kuq, helmues e me erë të keqe (simboli Br).

Të ngjashme:
bram:

bram,-i m. fundërri që mbetet nga tretja e dyllit etj., bramcë, bukërrime; lyra e leshit të bagëtisë, zdralë: bram gjalpi; bram farke.

brof:

brof jokal., -a, -ur 1. ngrihem menjëherë në këmbë; turrem me rrëmbim drejt diçkaje: brofi nga shtrati; i brofte zemra i hidhej zemra përpjetë (nga gëzimi etj.). 2. si ndajf. menjëherë, papritur e me vrull: brof më këmbë; më doli brof përpara.

krom:

krom,-i m. min., kim. metal me ngjyrë hiri në të bardhë dhe me shkëlqim si argjend (simboli Cr): miniera e kromit.

rom:

rom,-i m. sh. -ë(t) cigan.

rom:

rom,-e mb. cigan.