Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës broker
brokër:

brók/ër,-ri m. sh. -ra(t) bot. barishte vjeshtake e arave, me kërcell të gjatë e të shtrirë përtokë.

Të ngjashme:
brokë:

brók/ë,-aI f. sh. -a(t) 1. enë balte, qelqi etj., me grykë të gjerë e me një vesh, që përdoret për ujë, për verë etj. 2. masë drithi prej druri, që nxë rreth 25 kg.: e ka kokën sa një brokë.

brokë:

brók/ë,-aII f. sh. -a(t) 1. xhungë: dru me broka. 2. larë: lopë me broka.

briket:

brikét,-i m. sh. -a(t) kokërr e vogël, që bëhet me ngjeshje të pluhurit të qymyrit etj.

bunker:

bunkér,-i m. sh. -ë(t) usht. strehim i posaçëm me mure të trasha betoni e me frëngji.

rrokem:

rrokém vetv. 1. përqafohem: u rrokën për qafe; u rrok me të vëllanë. 2. kapem trup me trup me dikë për mundje: a rrokemi bashkë?; u rrokën belas. 3. fig. kapem, zihem me fjalë me dikë: u rrokën keqas. 4. v. III bashkohet; takohet, puqet: aty ku rroken të dy Drinat; maja e malit duket sikur rroket me qiellin. / pës. rróket v. III.