Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brojcë
brojcë:

brójc/ë,-a f. sh. -a(t) enë për ujë etj., e vogël e me një vesh: brojcë rakie.

Të ngjashme:
brejcë:

bréjc/ë,-a f. sh. -a(t) 1. teh brisku për të kruar a për të gërryer diçka. 2. mjek. sëmundje si sifilizi etj., që të bren mishin.

barojë:

barój/ë,-a f. sh. -a(t) bar i keq.

boricë:

boríc/ë,-a f. sh. -a(t) borë e imët si ngricë; / erë shumë e ftohtë, që sjell borë.

bramcë:

brámc/ë,-a f. (bramc,-i m.) sh. -a(t) zgjyra e metaleve: bramcë gize.

bregcë:

brégc/ë,-a f. sh. -a(t) zool. zog sa mëllenja, me pendë të gjelbra, që rron brigjeve të lumenjve; gargull, babil.