Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës brizoj
brizoj:

briz/ój kal., -óva, -úar qëroj; pastroj. / pës. brizóhet v. III.

Të ngjashme:
brezoj:

brez/ój kal., -óva, -úar i vë breza murit; / e rrethoj diçka me brez gardhi.

brimoj:

brim/ój kal., -óva, -úar 1. shpoj një vrimë. 2. fig. hetoj kudo që të zbuloj një të fshehtë.

mrizoj:

mriz/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar mërzej.

barazoj:

baraz/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar e bëj të barabartë me një tjetër; e vlerësoj njësoj: barazuan në minutën e fundit (të ndeshjes); barazoj buxhetin (fin.).

bliroj:

blir/ój jokal., -óva, -úar 1. v. III vërshon (për lumin etj.). 2. fig. çmendem.