Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës britmetar
britmëtar:

britmëtár,-i m. sh. -ë(t) etnogr. vajtues, gjëmëtar.

Të ngjashme:
britmëtare:

britmëtár,-e, -ja f. sh. -e(t).