Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës brishtë
brishtë:

bríshtë (i, e) mb. 1. që thyhet a që thërrmohet lehtë. 2. i dobët; i hollë: fëmijë i brishtë; me shëndet të brishtë. 3. fig. shumë i ndjeshëm, që preket shpejt: njeri i brishtë.

Të ngjashme:
arishtë:

arísht/ë,-a f. sh. -a(t) arë e vogël; vend me ara, arnajë.

borishtë:

borísht/ë,-a f. sh. -a(t) tokë e zhveshur dhe e varfër.

breshtë:

bréshtë (i, e) mb. 1. i ngrirë. 2. fig. i vrazhdë; i egër. 3. fig. i pagdhendur.

burishtë:

burísht/ë,-a f. sh. -a(t) vend me burime të vogla uji; ligatinë.

trishtë:

tríshtë (i, e) mb. i trishtueshëm; i trishtuar: ngjarje e trishtë; zemër e trishtë.