Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brinjor
brinjor:

brinjór,-e mb. që lidhet me brinjët, i brinjëve; që është si brinjë: përkulje brinjore.

Të ngjashme:
brinjoj:

brinj/ój kal., -óva, -úar e kthej brinjas; e anoj.

brinjore:

brinjór,-e, -ja f. sh. -e(t) kodër a mal me brinja.

brijor:

brijór,-e mb. i brirtë.

brinor:

brinór,-e mb. 1. i brirtë 2. edhe si em., që ka brirë.

brigjër:

brígj/ër,-ri m. sh. -ër(it) bot. ashe.