Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brinjoj
brinjoj:

brinj/ój kal., -óva, -úar e kthej brinjas; e anoj.

Të ngjashme:
brinjor:

brinjór,-e mb. që lidhet me brinjët, i brinjëve; që është si brinjë: përkulje brinjore.

mbrinjoj:

mbrinj/ój kal., -óva, -úar e ngre pak diçka ose e përkul anash, anoj: mbrinjoj kapakun e tenxheres për të dalë avulli; / harkoj.

blindoj:

blind/ój kal., -óva, -úar usht. vesh me blindë. / pës. blindóhet v. III.

brinjas:

brínjas (brínjazi) ndajf. 1. nga ana e brinjëve; anash; tërthorazi: ra brinjas; zvarritem brinjazi. 2. fig. kalimthi; përciptas.

brinjoke:

brinjók/e,-ja f. sh. -e(t) brinjë mali.