Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brinjese
brinjëse:

brínjës/e,-ja f. sh. -e(t) 1. brinjë bagëtie me mish: brinjëse derri. 2. shpatull samari, brinjë djepi etj.

Të ngjashme:
brinjoke:

brinjók/e,-ja f. sh. -e(t) brinjë mali.

brinjore:

brinjór,-e, -ja f. sh. -e(t) kodër a mal me brinja.

brinjas:

brínjas (brínjazi) ndajf. 1. nga ana e brinjëve; anash; tërthorazi: ra brinjas; zvarritem brinjazi. 2. fig. kalimthi; përciptas.

brendëse:

bréndëse(-t) f. sh. përbrendëset.

prijëse:

príjës,-e, -ja f. sh. -e(t).