Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës brinjendryshem
brinjëndryshëm:

brinjëndrýsh/ëm,-me mb. gjeom. që i ka brinjët me gjatësi të ndryshme: trekëndësh brinjëndryshëm.