Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brinjendryshem
brinjëndryshëm:

brinjëndrýsh/ëm,-me mb. gjeom. që i ka brinjët me gjatësi të ndryshme: trekëndësh brinjëndryshëm.