Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës brinjënjëshëm
brinjënjëshëm:

brinjënjësh/ëm,-me mb. gjeom. barabrinjës.

Të ngjashme:
dybrinjënjëshëm:

dybrinjënjëshëm mb. gjeom. që ka dy brinjë të barabarta (për trekëndëshin).