Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brimoj
brimoj:

brim/ój kal., -óva, -úar 1. shpoj një vrimë. 2. fig. hetoj kudo që të zbuloj një të fshehtë.

Të ngjashme:
brizoj:

briz/ój kal., -óva, -úar qëroj; pastroj. / pës. brizóhet v. III.

brumoj:

brum/ój kal., -óva, -úar mbruj. / pës. brumóhet v. III.

grimoj:

grim/ój kal., -óva, -úar i bëj grimin një aktori.

vrimoj:

vrim/ój kal., -óva, -úar 1. i bëj një vrimë diçkaje, e shpoj; e bëj me vrima, biroj: e vrimoi dërrasën. 2. fig. kërkoj për të zbuluar diçka të fshehtë, zhbiroj. / pës. vrimohet v. III.

arsimoj:

arsim/ój kal., -óva, -úar i jap arsim.