Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës briketoj
briketoj:

briket/ój kal., -óva, -úar bëj briket. / pës. briket.het v. III.

Të ngjashme:
brishtoj:

brisht/ój kal., -óva, -úar thërrmoj.

etiketoj:

etiket/ój kal., -óva, -úar libr. 1. i vë etiketën (një malli etj.). 2. fig. i vë një etiketë dikujt a diçkaje, e quaj të këtillë a të atillë. / pës. etiketóhem.

briketim:

briketím,-i m. veprimi sipas foljes: briketimi i tallashit.

piketoj:

piket/ój kal., -óva, -úar 1. ngul në tokë piketa: piketoj themelet e ndërtesës. 2. fig. përcaktoj cakun, synimin a qëllimin ku dua të arrij. / pës. piketóhet v. III.

rijetoj:

rijet/ój kal., -óva, -úar e jetoj përsëri diçka të së kaluarës; sjell ndër mend ngjarje të së kaluarës: rijetonte vitet e rinisë.