Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës brigadier
brigadier:

brigadiér,-i m. sh. -ë(t) hist. drejtues i një brigade prodhimi.

Të ngjashme:
brigadiere:

brigadiér,-e, -ja f. sh. -e(t).

brigadë:

brigád/ë,-a f. sh. -a(t) usht. njësi e përbërë nga disa regjimente; / njësi e organizuar të rinjsh, vullnetarësh etj.