Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brezor
brezor:

brezór,-e mb. që ka breza a shtresa: xeheror brezor (min.).

Të ngjashme:
brezar:

brezár,-i m. sh. -ë(t) 1. brez2-4. 2. dërrasë e ngulur në mur për të varur rrobat.

brezoj:

brez/ój kal., -óva, -úar i vë breza murit; / e rrethoj diçka me brez gardhi.

brezore:

brezór/e,-ja f. sh. -e(t) 1. armë brezi. 2. këmishë e shkurtër deri në brez. 3. faqe mali a kodre e brez.ar.

rrezor:

rrezór,-e mb. 1. që është si rreze: kristale (lule) rrezore. 2. fig. poet. që shkëlqen si rreze drite: bukuri rrezore.

bregor:

bregór,-e mb. që është brigje-brigje: vend bregor.