Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës brezni
brezni:

brezní,-a f. sh. -(të) 1. brez5. 2. biol. ajo që del drejtpërdrejt nga një kryqëzim, nga një qenie a nga një farë e re: breznia e parë (e dytë …).

Të ngjashme:
brendi:

brendí,-a f. përmbajtja e një vepre, e një letre etj.; përmbajtja e një veprimtarie, thelbi i diçkaje; brendësi: brendia e romanit (e mësimit).

breshni:

breshní,-a f. breshër i hollë e i dendur.

brezar:

brezár,-i m. sh. -ë(t) 1. brez2-4. 2. dërrasë e ngulur në mur për të varur rrobat.

brezoj:

brez/ój kal., -óva, -úar i vë breza murit; / e rrethoj diçka me brez gardhi.

brezor:

brezór,-e mb. që ka breza a shtresa: xeheror brezor (min.).