Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës breshte
breshtë:

bréshtë (i, e) mb. 1. i ngrirë. 2. fig. i vrazhdë; i egër. 3. fig. i pagdhendur.

Të ngjashme:
breshtem:

bréshtem vetv. 1. ngrij. 2. fig. bëhem i vrazhdë; egërsohem.

breshtje:

bréshtj/e,-a f. 1. ngrirje. 2. fig. egërsim.

beshte:

bésht/e,-ja f. sh. -e(t) profkë.

bresht:

bresht,-i m. sh. -a(t) thjerrë.

bresht:

bresht kal. dhe jokal., -a (u), -ur ngrij.