Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bresheri
breshëri:

breshërí,-a f. sh. -(të) 1. të shtëna të menjëhershme me armë. 2. edhe si ndajf., fig. shumicë, breshër: breshëri duartrokitjesh; breshëri fjalësh (të sharash).

Të ngjashme:
breshërim:

breshërím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve.

breshër:

brésh/ër,-ri m. 1. reshje me kokrra të ngrira si akull: shi me breshër; s’qëndron breshri mbi breshkë (fj. u.). 2. edhe si ndajf., breshëri.

reshperi:

reshperí,-a f. vjet. tregti e madhe: merrej me reshperi.

breshni:

breshní,-a f. breshër i hollë e i dendur.

reshedi:

reshedí,-a f. sh. -(të) gjell. hasude.