Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës brendaperbrenda
brendapërbrenda:

brendapërbrénda ndajf. vetëm brenda diçkaje: e dimë vetëm ne, brendapërbrenda.

brendapërbrenda:

brendapërbrénda parafj. vetëm brenda (diçkaje): brendapërbrenda familjes.