Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës brendësi
brendësi:

brendësí,-a f. 1. pjesa e brendshme e diçkaje, e brendshmja, brendësirë: në brendësi të tokës; / thelbi i një çështjeje: e njeh në brendësi. 2. brendi.

brendës:

bréndës,-i m. sh. -(it) 1. pjesa e brendshme e diçkaje, zemër. 2. mbushje me mish të grirë, me djathë etj. midis petëve të byrekut ose me arra të shtypura, me krem etj. midis një ëmbëlsire. 3. njeri i brendshëm.

Të ngjashme:
brendëse:

bréndëse(-t) f. sh. përbrendëset.

brendazi:

bréndazi ndajf. së brendshmi.

rëndësi:

rëndësí,-a f. 1. peshë: rëndësia e trupit (e gurit). 2. fig. ajo që e bën diçka të ketë vlerë; peshë; të qenët i rëndësishëm: rëndësi politike (historike, ndërkombëtare); gjëra me (pa) rëndësi; e kuptojnë (e çmojnë, e nënvlerësojnë) rëndësinë (e diçkaje); s’ka rëndësi nuk ia vlen; s’ka gjë, nuk prish punë; / vlera që ka dikush në një grup a në një mjedis, në një kohë etj.: njeri me rëndësi; i jep rëndësi vetes (keq.) e vlerëson shumë veten. 3. fig. vëmendja që i kushtojmë diçkaje: i jap rëndësi (të madhe) e vlerësoj, e çmoj (shumë); nuk i dha rëndësi e la pas dore, nuk u kujdes; mos u jep rëndësi fjalëve! mos i dëgjo fjalët që thuhen poshtë e lart! 4. fiz. rëndesë. 5. rëndësirë2.

brendi:

brendí,-a f. përmbajtja e një vepre, e një letre etj.; përmbajtja e një veprimtarie, thelbi i diçkaje; brendësi: brendia e romanit (e mësimit).