Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bregaje
bregajë:

bregáj/ë,-a f. sh. -a(t) breginjë.

Të ngjashme:
bregale:

bregál/e,-ja f. sh. -e(t) bregore.

bregase:

brégas,-e, -ja f. sh. -e(t).

bregore:

bregór/e,-ja f. sh. -e(t) breg i ulët a kodër e vogël, bregale.

brezare:

brezár/e,-ja f. sh. -e(t) 1. brez i gjatë toke në faqe mali a kodre, i punuar e i mbjellë zakonisht me pemë. 2. shtresë pllakash shkëmbore tërthor një kodre.

brejtje:

bréjtj/e,-a (brérj/e,-a) f. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve: brejtja me dhëmbë; brerje ndërgjegjeje.