Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bregëzoj
bregëzoj:

bregëz/ój kal., -óva, -úar det. e afroj dhe e lidh te bregu (një anije a një barkë).

Të ngjashme:
brezoj:

brez/ój kal., -óva, -úar i vë breza murit; / e rrethoj diçka me brez gardhi.

blegëroj:

blegër/ój jokal., -óva, -úar blegërij.

brumëzoj:

brumëz/ój kal., -óva, -úar bëj brumë; e bëj si brumë, zbruj.

rrekëzoj:

rrekëz/ój kal., -óva, -úar thaj, bëj rreka (fiq etj.).

tragëzoj:

tragëz/ój kal., -óva, -úar shkoj pas tragës, ndjek gjurmët.