Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës breg
breg:

breg,-u m. sh. brígje(t) 1. rripi i tokës buzë një rrjedhe uji, buzë detit etj.; vendet pranë detit: bregu i lumit (i liqenit); breg më breg; drejt brigjeve të largëta; doli në breg. 2. buza e një sendi; qenar: bregu i vatrës; bregu i pëlhurës. 3. kodër e vogël; pirg dheu: fushë me brigje.

Të ngjashme:
brej:

brej kal., -ta, -tur 1. grimcoj me dhëmbë; e ha pak e nga pak, e gërryej: krimbi bren drurin; ndryshku bren hekurin; uria bren gurët (fj. u.). 2. jokal. v. III (me trajtë të shkurtër përemërore) më kruhet shumë: më brejnë duart. 3. v. III (me trajtë të shkurtër përemërore) fig. më mundon shumë diçka përbrenda, s’më lë të qetë: më bren ndërgjegjja; më bren malli për djalin; më bren meraku (dyshimi).

brez:

brez,-i m. sh. -a(t) 1. mes: u zhyt deri në brez; rri me duar në brez. 2. rrip i gjerë e i gjatë prej leshi, prej pambuku etj., që mbështillet rrotull mesit; ndrizë: brez grash; / gjerdan për fishekë, për armët e mesit, për stoli etj.: brez shpëtimi brez gome që fryhet e përdoret në ujë; armët e brezit. 3. sipërfaqe a hapësirë si rrip: brez toke; brez pyjor; brez kufitar; brezi i qiellit (i shiut) ylberi; / gjeogr. pjesë e sipërfaqes së Tokës midis paralelesh a meridianësh: brez gjeografik (i ftohtë, i ngrohtë); brez tropikal. 4. dru i gjatë a shtresë betoni përgjatë murit për ta forcuar: mur me breza. 5. të lindurit e një gjaku: brezi i parë (i dytë); / njerëzit e një moshe; njerëz të një qëllimi, të një prirjeje etj.: brezi i ri (i vjetër); brezi i luftës.

treg:

tre/g,-gu m. sh. -gje(t) 1. vend i posaçëm ku tregtohen mallra; krahinë a vend ku mund të shiten mallrat: tregu i kafshëve; ditë tregu një ditë e caktuar në javë për të shitur e për të blerë; tregu i shumicës tregu ku shiten mallra me shumicë; tregu ndërkombëtar (i brendshëm, i jashtëm). 2. shitja dhe blerja e mallrave, tregti: treg i zi tregti zakonisht e fshehtë e me çmime të larta; treg i lirë tregti me çmime të mbështetura në kërkesën dhe në ofertën. 3. fin. sfera në të cilën qarkullojnë vlerat monetare: tregu financiar (monetar, valutor).

beg:

beg,-u m. 1. bej. 2. kalli misri me kokrra të kuqërreme.

bre:

bre pasth. bised. përdoret për të përforcuar shprehjen e një habie, të një kënaqësie etj.; ore: folni, bre shokë!; bre, sa shumë paska!