Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës brazde
brazdë:

brázd/ë,-a f. sh. -a(t) hulli.

Të ngjashme:
brazdoj:

brazd/ój kal., -óva, -úar hap hulli, hulloj; lëvroj arën. / pës. brazdóhet v. III.

brazdim:

brazdím,-i m. veprimi sipas foljes.

zbrazje:

zbrázj/e,-a f. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve.

bramcë:

brámc/ë,-a f. (bramc,-i m.) sh. -a(t) zgjyra e metaleve: bramcë gize.

brazimë:

brazím/ë,-a f. sh. -a(t) brymë; / borë e hollë dhe e ngrirë.