Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bravar
bravar:

bravár,-iI m. sh. -ë(t) bariu i bravareve.

bravar:

bravár,-iII m. sh. -ë(t) ai që bën brava.

Të ngjashme:
branar:

branár,-e mb., edhe si em., që i lë punët zvarrë, zvarritës.

bravare:

bravár/e,-ja f. sh. -e(t) bagëti e imët, që mbahet në shtëpi për qumësht; kope dhensh a dhish të shumë vetave, që i ruan një bari: bravaret e fshatit.

barabar:

barabár ndajf. njësoj; pa dallim: dolën barabar; i dua barabar.

barbar:

barbár,-i m. sh. -ë(t) 1. hist. emër me të cilin grekët e romakët e vjetër quanin me përbuzje të huajt, që nuk flisnin gjuhën e tyre. 2. përb. njeri barbar.